De Leidse Studievereniging Kindermishandeling organiseert het hele jaar door interessante lezingen, workshops en werkbezoeken. Deze zijn allemaal gericht op verdieping of verbreding van de kennis die opgedaan wordt middels de interdisciplinaire Minor Kindermishandeling en Verwaarlozing. Hieronder zijn de afgelopen activiteiten van het jaar 2018-2019 te lezen.

In gesprek over Pedofilie
18 juni 2019      19:30 – 21:30
Door:          Rob van Waarde (medewerker van Ekklesia), Eline (medewerker Stop it Now) en Gabriël (ervaringsdeskundige)

Lezing Sweetie
21-05-2019 19:15 – 21:00
Door:  Medewerker van Terres des Hommes – Sweetie 2.0

Symposium Kindermishandeling
01-05-2019 14:00 – 18:00
Door:      Medewerkers van de politie over de werkwijze van de politie wanneer er sprake is van kindermishandeling; Diane Black over haar inzet voor de FAS-stichting; Jeannette Satink over het juridische perspectief van kindermishandeling; Martine Ros over de werkwijze van Veilig Thuis & Xenia Munninghoff over de werkwijze van Horizon Jeugdzorg en onderwijs en risicotaxatie.

Werkbezoek Jeugdbescherming West 
17-04-2019 10:00 – 12:00
Door: Werknemers van Jeugdbescherming West

Lezing Arts&Trauma
20-03-2019 17:00 – 18:30
Door:     Paul en Tania Abramson, Amerikaanse
  hoogleraren en ervaringsdeskundigen

Workshop Arts&Trauma
19-03-2019 18:30 – 21:00
Door:     Paul en Tania Abramson, Amerikaanse
  hoogleraren en ervaringsdeskundigen 

25-02-2019 Lezing Beleidsadviseur van de Kinderombudsman
Door:    Coby van der Kooi

13-02-2019 Dies – Signalering van kindermishandeling in de medische wereld
Door:    Margot de Groot-Nievaart, kindertandarts bij Dental Clinics Ermelo
    Diandra de Groot, neuroloog i.o. bij Haaglanden Medisch Centrum

04-02-2019 Lezing Stop de carrousel!
Door:     Ankie Bakker, gedragswetenschapper Pleegzorg bij Horizon
    Trudie, pleegouder bij Horizon

24-01-2019 Workshop William Schrikker Groep
Door:    Laurianne Vooijs, jeugdzorgwerker bij de William Schrikker
  Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

07-01-2019 Lezing Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating
Door:    Ellen van Leeuwen, medewerker Landelijk Knooppunt
  Huwelijksdwang en Achterlating

11-12-2018 Lezing Kindbehartiger
Door:    Marieke Lips, directeur van Beroepsorganisatie Kindbehartiger

27-11-2018 Lezing Internationale Kinderontvoering
Door:    Sharon Onkenhout en Suzie van Hout van het Centrum
  Internationale Kinderontvoering

01-11-2018 Lezing zedenrechercheur Thérèse Evers
Door:    Thérèse Evers, zedenrechercheur en ervaringsdeskundige

11-10-2018 Werkbezoek Veilig Thuis
Door:    Anita Geuze, medewerker bij Veilig Thuis Hollands-Midden

26-09-2018 Lezing over behandeling van PTSS + uitreiking Minorcertificaten
Door:    Rik Knipschild , Psychotraumapsycholoog en GZ-psycholoog
    Doreen Arnoldus, coördinator van de minor